Back to top

Edwin Klijn studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en volgde in 1998 de postdoctorale opleiding Historische Informatieverwerking aan de Universiteit Leiden. Hij was van 2009 tot 2011 projectmanager van het Historische Kranten-project van de Koninklijke Bibliotheek en projectleider van een massadigitaliseringsproject rondom de radiobulletins van het Algemeen Nederlands Persbureau. Als specialist electronisch publiceren was Edwin tussen 1999 en 2007 verbonden aan de European Commission on Preservation and Access en werkte hij daarnaast als webprogrammeur bij uitgeverij EDITA van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij publiceerde over massadigitalisering, beeldbanken en conservering en digitalisering van foto- en audiovisuele collecties. Daarnaast schreef hij op persoonlijke titel, samen met Robin te Slaa,  'De NSB. Ontstaan en opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging 1931-1935' (Amsterdam 2009), genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs 2010.

Nieuw project! Bronnen over en uit de Tweede Wereldoorlog in de provincie Gelderland beter vindbaar en bruikbaar in één digitale portal. Dat is 'Oorlogsbronnen Gelderland', een digitale infrastructuur die gebaseerd is op de kennis, techniek en inhoud van het landelijke NOB.

Aan het onderzoeksvoorstel 'Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit' (TRIADO) is het KNAW-onderzoeksfonds 2016 toegekend. Het project gaat in januari 2017 van start en loopt tot juli 2019.

Meer kwalitatief hoogwaardige digitale bronnen rond het thema WO2 beschikbaar stellen voor het brede publiek. Door een set digitale collectiedata via erkende en al goed zichtbare publiekskanalen te publiceren met een open licentie.

De nationale portals Wegwijzer WO2, Beeldbank WO2, Getuigen Verhalen en Oorlog in Blik zijn ingehaald door de tijd. In dit project worden de sterk verouderde applicaties omgebouwd zodat ze weer mee kunnen in de nieuwe ontwikkelingen.

Googelen door archieven? Een droom voor onderzoekers en een wens van archiefbeheerders. Dit project onderzoekt in hoeverre nieuwe digitale technieken ingezet kunnen worden om archieven digitaal en op documentniveau doorzoekbaar te maken.

05-11-2015

Meepraatbijeenkomst Kenniscentrum Oorlogsbronnen

Het Netwerk Oorlogsbronnen voert samen met een dertigtal partners in het veld dit jaar een grootschalige verkenning uit.