Back to top

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Het NIOD stelt de archieven en collecties over oorlog, de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië, de Holocausten andere genociden in de 20ste en 21ste eeuw beschikbaar voor alle belangstellenden: digitaal en in de studiezaal.

Rol in netwerk: 
Lid stuurgroepProjectpartnerBeheerder WO2-collectieDeelnemer Netwerk Oorlogsbronnen
Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
Nederland
020 - 5233800

Projecten

Aan de hand van concrete onderzoeksvragen methoden verkennen om het meest geraadpleegde Tweede Wereldoorlog-archief van Nederland, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), digitaal beter doorzoekbaar te maken. 

Meer kwalitatief hoogwaardige digitale bronnen rond het thema WO2 beschikbaar stellen voor het brede publiek. Door een set digitale collectiedata via erkende en al goed zichtbare publiekskanalen te publiceren met een open licentie.

Zoeken op plaats verbeteren door sets te maken van metadata en 'geografische eenheden'. Denk daarbij aan hiërarchische structuren van bijvoorbeeld plaats-provincie-land. Zo kunnen bronnen ook via een kaart ontsloten worden.

De nationale portals Wegwijzer WO2, Beeldbank WO2, Getuigen Verhalen en Oorlog in Blik zijn ingehaald door de tijd. In dit project worden de sterk verouderde applicaties omgebouwd zodat ze weer mee kunnen in de nieuwe ontwikkelingen.

Netwerk Oorlogsbronnen bouwt samen met erfgoed- en herinneringsorganisaties aan één landelijke online toegang naar informatie over personen uit de Tweede Wereldoorlog in het koninkrijk der Nederlanden. Deze dienst biedt toegang tot primaire en secondaire bronnen.

Het NM Kamp Vught ontvangt zo’n duizend verzoeken per jaar naar persoonsinformatie. Reden om met hulp van vrijwilligers ca. 26.000 kaartjes uit de oorspronkelijke kampadministratie beschikbaar te maken als gestructureerde digitale data.

Erfgoedcollecties met het thema Tweede Wereldoorlog automatisch ontsluiten met trefwoorden. Om dat mogelijk te maken werkt Netwerk Oorlogsbronnen aan de opschoning, uitbreiding, matching en publicatie van de thematische WO2-thesaurus.