Back to top

Bronnen over en uit de Tweede Wereldoorlog in de provincie Gelderland beter vindbaar en bruikbaar in één digitale portal. Dat is 'Oorlogsbronnen Gelderland', een digitale infrastructuur die gebaseerd is op de kennis, techniek en inhoud van het landelijke Netwerk Oorlogsbronnen.

In uitvoering

Projectplan gepresenteerd

27-06-2017

Met kasteel Rosendael als fraai en passend decor is op 23 juni het projectplan voor Gelderse Oorlogsbronnen gepresenteerd. Het plan beschrijft de vervolgstappen om te komen tot het eerste provinciale satellietportaal van het Netwerk Oorlogsbronnen. 

Met kasteel Rosendael als fraai en passend decor is op 23 juni het projectplan voor Gelderse Oorlogsbronnen gepresenteerd. Het plan beschrijft de vervolgstappen om te komen tot het eerste provinciale satellietportaal van het Netwerk Oorlogsbronnen. 

PDF icon Projectplan Gelderse Oorlogsbronnen (juni 2017).pdf

Projectplan Gelderse Oorlogsbronnen

Start

Eerste bijeenkomst Oorlogsbronnen Gelderland

23-02-2017

Een hoge opkomst van Gelderse erfgoedinstellingen eind februari, tijdens de werkconferentie over het te ontwikkelen portal Gelderse Oorlogsbronnen. Tijdens deze oriënterende bijeenkomst bij het Gelders Archief spraken WO2GLD (voorheen 'Stichting Versterking Herinnering WOII'), Netwerk Oorlogsbronnen e.a. over de wijze waarop de Gelderse WO2-sector en archiefinstellingen kunnen deelnemen aan het project Oorlogsbronnen Gelderland. Sprekers Joost Rosendaal (voorzitter WO2GLD), Puck Huitsing (programmadirecteur NOB), Edwin Klijn (programmamanager NOB), Fred van Kan (directeur Gelders Archief) en Ad van Heiningen (hoofdredacteur De Gelderlander) deden dat vanuit verschillende invalshoeken. Zo benadrukte Edwin Klijn de grote kracht van het koppelen van bronnen rond de ingangen 'wie, wat, waar en wanneer'. Riep Ad van Heiningen op tot het aangrijpen van dit moment om keuzes te maken (stel prioriteiten!). En onderstreepte Fred van Kan het belang van open data.

Puck Huitsing tijdens de eerste bijeenkomst van Oorlogsbronnen Gelderland
Puck Huitsing (programmadirecteur NOB)