Back to top

Meer kwalitatief hoogwaardige digitale bronnen rondom het thema Tweede Wereldoorlog beschikbaar voor het brede publiek. Ten eerste door een set digitale collectiedata via een open licentie beschikbaar te stellen. En daarnaast door via een aantal erkende en al goed zichtbare publiekskanalen als Wikipidia, WikiCommons, Wikidata, Tweedewereldoorlog.nl, Oorlogsbronnen.nl, OpenBeelden.nl, liberationroute.com, Youtube, Flickr, Instagram de digitale collectiedata te publiceren.

Start

Vrij te gebruiken oorlogsbronnen in een duurzaam reservoir

16-11-2016

Bronnenmateriaal – originele correspondentie, foto’s, films, dagboeken, kranten, brochures, voorwerpen etcetera – speelt een belangrijke rol in de informatievoorziening rondom het thema Tweede Wereldoorlog. Wie anno 2016 zoekt naar bronnenmateriaal, begint (en eindigt) vaak bij het internet. Een Google-zoekactie op 'Tweede Wereldoorlog'levert 5,5 miljoen resultaten op. Er is behoefte aan meer inhoudelijke duiding door prioritering van de 'belangrijkste' bronnen voor specifieke onderwerpen en ook verduidelijking van de voorwaarden van hergebruik van het digitale materiaal. Daar maakt het project WO2 Open Data Depot een stap in. 

PDF icon WO2 Open Data Depot voorlopig projectvoorstel.pdf

Voorlopig projectplan WO2 open data depot

Grote publieke belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog

01-11-2016

Aanleiding voor dit project is een onderzoek naar publieke belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog. Dit voerde TNS NIPO in samenwerking met het NIOD in 2015 uit. Hieruit blijkt dat de belangstelling voor 'de oorlog' nog altijd groot is: een op de vijf Nederlanders is geïnteresseerd in oorlog en/of geschiedenis. 

Zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog is de belangstelling voor deze geschiedenis nog steeds groot. Bijna 40% van de Nederlanders is geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog.