Back to top

Netwerk Oorlogsbronnen bouwt samen met erfgoedorganisaties aan één landelijke online zoekingang op informatie (primaire en secundaire bronnen) over personen uit de Tweede Wereldoorlog in het koninkrijk der Nederlanden. Deelnemende instellingen zorgen voor inhoudelijke uitwisseling, standaardisering en onderlinge afstemming zodat de personenportal steeds meer verrijkt kan worden met nieuw materiaal. Mogelijkheden tot internationale samenwerking worden ook verkend. Voor de periode 2016-2019 omvat het project een juridische verkenning van de (on)mogelijkheden, een inventarisatie van de beschikbare namendatabases en een proeftraject. 

In uitvoering

Juridische verkenning gestart

17-03-2017

De juridische verkenning van de (on)mogelijkheden bij het publiceren van persoonsdata van mensen die zijn overleden, uitgevoerd door Kennisland, is van start gegaan. 

Kunnen wij persoonsgegevens van mensen die overleden zijn vrij verspreiden? Wat zijn de juridische, ethische, maatschappelijke kaders en implicaties? Maarten Zeinstra van Kennisland vertelt over het onderzoek voor het NOB-project Personenportal WO2.

Start

Kickoff project Personenportal WO2

08-02-2017

Met de vaststelling van het projectplan en de samenkomst van alle projectpartners is het project Personenportal WO2 begin februari van start gegaan.  

Collectie-overschrijdend zoeken naar relevante gegevens over individuen in de Personenportal WO2. Dit project is gestart met de samenkomst van twaalf projectpartners en vaststelling van het projectplan.

PDF icon Projectplan Personenportal WO2 (20170112 v2.0).pdf

Projectplan Personenportal WO2

Projectplan Personenportal WO2

De 'wie-as' van Netwerk Oorlogsbronnen

31-01-2017

Netwerk Oorlogsbronnen focust in de ontsluiting van bronnen op de vier w's 'wie, wat, waar en wanneer'. Het project Personenportal WO2 gaat begin 2017 van start en geeft invulling aan de 'wie'-as. Doel van de deze as is om mensen in bronnen te kunnen herkennen, en aan te kunnen geven dat één individu in verschillende bronnen voorkomt.

De wie, wat, waar en wanneer van NOB
De wie, wat, waar en wanneer van NOB

Op zoek naar de ervaringen van ‘Abraham Cohen’ tijdens de Tweede Wereldoorlog, in een database met tientallen personen die dezelfde naam dragen. Netwerk Oorlogsbronnen wil gegevens over personen met een relatie tot WO2 digitaal vindbaar maken.

Hoe kunnen we online-collecties verrijken met ‘events’? En hoe dat te gebruiken in de ontsluiting van het thema Tweede Wereldoorlog én levens van betrokkenen? Daar houdt de Event Working Group zich mee bezig.